English
Cultuur cursus, Geert Hofstede, WerkvergunningInternationale verhuizing, Verhuizing naar Nederland Insync Cross Cultural Training Homepage Mischa Benschop, TrainerInsync, Expat, Intercultural trainingExpatriate, Relocation (to the Netherlands) Moving (to Holland), Immigrant, Cultuur schok Excutive training, Cultural awarenessCoaching, Geert Hofstede, Culture shock Education, Living abroad, Living in the Netherlands Living in Holland, Foreign assignmentPosting, International assignment Culturele training, Expatriate, Buitenlander Cross cultural training, InburgeringMisha Benschop, Immigrant, Kennismigrant Interculturele training, Coaching

Disclaimer

De inhoud van deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan InSync niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. InSync aanvaardt  geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de site, noch voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze site.

InSync is nadrukkelijk niet verantwoordelijk voor de websites van anderen die bereikbaar zijn via hyperlinks op deze site.

Alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen komen uitsluitend toe aan InSync.

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InSync.

Gebruik van de website, en ieder juridische conflict die hieruit voortvloeit, zullen onder het Nederlands recht vallen, alsook er vereffend worden.